Editácia PDF je veľmi ošemetná záležitosť a existuje na to dosť softwaru, niektoré kvalitnejšie niektoré menej kvalitné ale takmer všetky platené. Ja som sa pohral s editáciou pdf pomocou Sun PDF Import doplnku pre kancelársky balík OpenOffice (zadarmo).

Na editovanie PDF potrebujeme


Sponzorované odkazy:
KatasterNehnuteľností.sk – Kataster nehnuteľností na Slovensku
Katasterportál.sk – Hľadanie vlastníkov nehnuteľností
Kataster Bratislava – Správa katastra v Bratislave, kataster nehnuteľností v Bratislave
Kataster Senec – Správa katastra v Senci, kataster nehnuteľností v Senci
Kataster Malacky – Správa katastra v Malackách, kataster nehnuteľností v Malackách


Upozorňujem, že OpenOffice 3.0 je zatiaľ stále Beta verzia, čiže môže mať chybičky, ktoré sa prejavia v najnevhodnejšom čase, preto pre ostatnú prácu odporúčam ostať pri stabilnej verzii OpenOffice a verziu 3.0 beta používať len ako dočasné riešenie.

Vhodný čas na inštalovanie OpenOffice, máte? Ideme ďalej…

Inštalácia Sun PDF Import Extension  je jednoduchá, otvoríte OpenOffice 3.0 a vyberiete ponuku Tools -> Extension Manager, zobrazí sa manažér doplnkov a v ňom klikneme na tlačítko Add a nájdeme pdfimport.oxt, čo je doplnok Sun PDF Import, ktorý ste si stiahli, klikneme na Open a odsúhlasíme licenciu Accept.

Teraz si vyberieme PDF dokument, ktorý chceme editovať a otvoríme ho obyčajne ako iný dokument (File -> Open), po chvíľke sa PDF dokument importuje a otvorí sa v programe OpenOffice Draw. A môžme začať upravovať PDF súbory.

Editovanie PDF -test

Na odskúšanie som vytvoril PDF dokument. Ako kombináciu textu, obrázkov (jpg, png, gif) a tabuľky, všetko som to napísal v OpenOffice. PDF dokument som vytvoril priamym exportom z OpenOffice, PDFCreator-om a v Linuxe pomocou CUPS.

PDF dokument sa otvorí v programe Draw, čo môže byť prekvapujúce, pretože v OpenOffice je textový editor Writer. Je to však dané štruktúrou PDF dokumentu, konieckoncov tvorca PDF Adobe ponúka úpravu tiež v kresliacom programe Adobe Illustrator.

Úpravy sa nedajú robiť na viacerých stránkach naraz, dá sa vybrať iba jedna a keď chceme upraviť ďalšiu, treba sa posunúť na ďalšiu stránku

Zobrazenie textu je viac-menej korektné až na to, že niektoré odseky pretečú za okraj strany.

Text sa zobrazí v blokoch, ale jeho úprava, ak ide o drobnosť bez problémov, ale v prípade, že treba dopísať viac textu, dôjde k prekrývaniu (dopísaný je červenou). Dá sa to však riešiť posunom ostatných blokov textu.

Zaujímavou funkciou je možnosť skopírovať celú stránku (CTRL+A, CTRL+V) a skopírovať obsah PDF do Wordu (alebo OpenOffice Writeru).

V prípade tabuliek nie je problém dopísať kratší text, prípadne urobiť opravu preklepu (č. 1), ale ak chcete dopísať viac, môže dôjsť k prekrývaniu (č. 2)

O niečo horšia je úprava čiar v tabuľke, pretože každá čiara sa zobrazí ako samostatný objekt, takže na funkcie pridať riadok tabuľky môžete rovno zabudnúť. Jedine, že by ste si ju dokreslili (za tie štvorčeky sa dá čiara chytiť a upraviť)

Úpravy obrázkov sú podľa očakávaní, dajú sa zväčšiť, zmenšiť, zmazať, prípadne vložiť ďalší

Upravený PDF dokument môžeme uložiť do niekoľkých grafických formátov, natívny OpenOffice ODG a OTG, StarOffic SDA a SDD

prípadne exportovať späť do PDF (konverzia do PDF)

Exportovaný upravený PDF dokument vyzerá presne tak isto ako v programe Draw, takže si dajte pozor na pretečený text, ktorý bude pretečený aj v exportovanom PDF dokumente

Zaujímavé je, že v PDF dokumente vytvorenom pomocou Linuxového CUPS mi nezobrazilo text formátovaný niektorými druhmi písma (fonty: Times New Roman, Comic Sans MS, Vrinda), aj keď z tými istými odsekmi vytvorenými PDFCreatorom a pomocou OpenOffice zobrazí úplne bez problémov

Stiahol so si tiež zopár PDF dokumentov z internetu vytvorených inými programami. Výsledky podobné ako som už popísal, niekde pretečený text za okraj stránky, niektoré majú prekrývajúce sa obrázky.

Môže sa vám stať, že narazíte na PDF dokument chránený proti kopírovaniu, vtedy sa ukáže toto (This PDF file is encrypted and can`t be opened.)

v tomto prípade sa s editáciou PDF môžete rozlúčiť (Ako dostať aspoň text z chráneného PDF dokumentu ukážem nabudúce).

Záver

OpenOffice s doplnkom Sun PDF Import je program porovnateľný s inými nástrojmi v rovnakej kategórii a všetky nedostatky sú spôsobené samotnou štruktúrou PDF dokumentu a prejavujú sa bez ohľadu na používaný PDF editor.

Prevod (export) PDF do textu je o niečo zložitejšie, keďže kopírovaním pdf do wordu sa prenesú aj bloky textu, lepšie je vložiť text do poznámkového bloku, kde sa bloky stratia a ostane iba čistý text (PDF do txt).

V porovnaní s inými nástrojmi na editovanie PDF je výhodou Open Office z doplnkom Sun PDF Import dostupnosť zadarmo a pre väčšinu operačných systémov (Windows, Linux, MacOS X, Solaris).

Na záver si dovolím malé upozornenie OpenOffice 3.0 je zatiaľ stále Beta verzia a môže sa stať, že narazíte na nejakú chybu, preto nezabudnite pravidelne ukladať a zálohovať vašu prácu. Finálna verzia OpenOffice 3.0 by mala vyjsť tento mesiac (september 2008).

Logo pdf je registrovanou známkou spoločnosti Adobe