Zopár prestupov v novom návrhu MHD v Trenčíne, ktorý by mal platiť od 01. 08. 2016.

Upozornenie, tabuľky vychádzajú z návrhu, ktorý sa ešte môže mierne zmeniť! Ide len o zopár možností, ktorý nový návrh prináša, pre viac možností skúste plánovač ciest http://www.cp.sk.

V prvom riadku vidíte spoj a dni, počas ktorých premáva, v druhom riadku spoj, na ktorý je možný prestup. Vyberané boli iba prestupy s čakaním max 2-9 minút.

Linka 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 c
Biskupice 5:08 6:23 6:38 8:58 11:58 12:58 13:28
Legionárska 5:13 6:28 6:43 9:03 12:03 13:03 13:33
Prestup 11 1 11 11 11 11 1
Legionárska 5:15 6:31 6:45 9:05 12:05 13:05 13:41
Kubrá 5:29 6:48 7:02 9:22 12:22 13:22 13:58

.

Linka 12 x 2 x 2 x 2 x 2 x
Biskupice 13:54 14:35 15:18 17:18 18:58
Legionárska 13:59 14:43 15:23 17:23 19:03
Prestup 1 11 1 1 11
Legionárska 14:01 14:45 15:31 17:26 19:05
Kubrá 14:18 15:08 15:48 17:43 19:19

.

Linka 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
Kubrá 7:00 9:20 10:20 11:20 12:20 16:00 17:20 18:20 19:20
Legionárska 7:18 9:38 10:38 11:38 12:38 16:18 17:38 18:36 19:36
Prestup 12 2 12 2 2 12 12 2 12
Legionárska 7:23 9:43 10:43 11:43 12:43 16:23 17:43 18:42 19:42
Biskupice 7:43 9:48 10:54 11:48 12:48 16:34 17:54 18:46 19:51

.

Linka 1 a 1 a 1 a
Kubrá 8:15 12:15 16:15
Legionárska 8:31 12:31 16:31
Prestup 26 26 26
Legionárska 8:36 12:36 16:36
OC Laugarício 8:44 12:44 16:44

.

Linka 26 a 26 a 26 a
OC Laugarício 11:55 15:55 18:55
Legionárska 12:04 16:04 19:04
Prestup 11 11 11
Legionárska 12:10 16:10 19:10
Kubrá 12:24 16:24 19:24

.

Linka 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a
Sihoť IV 8:16 10:16 11:16 12:16 13:16
Gymnázium 8:27 10:27 11:27 12:27 13:27
Prestup 1 1 1 1 1
Gymnázium 8:29 10:29 11:29 12:29 13:29
Gen. Svobodu 8:40 10:40 11:40 12:40 13:40

.

Linka 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a
Sihoť IV 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Gymnázium 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Prestup 1 1 1 1 1 1
Gymnázium 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
Gen. Svobodu 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40

.

Linka 17 a 17 a 1 a 1 a 1 a 1 a 17 a
Gen. Svobodu 6:27 7:27 7:45 9:45 10:45 12:45 16:27
Braneckého 6:37 7:37 7:57 9:57 10:57 12:57 16:37
Prestup 28 28 2 2 2 2 2
Braneckého 6:40 7:40 8:04 10:04 11:04 13:04 16:44
Sihoť IV 6:56 7:56 8:20 10:20 12:20 13:20 17:00

.

Linka 26 a 26 a 26 a
OC Laugarício 11:55 15:55 18:55
Legionárska 12:04 16:04 19:04
Prestup 8 8 8
Legionárska 12:08 16:08 19:08
Sihoť IV 12:22 16:22 19:22

.

Linka 6 x 6 x 6 x 5 x
Hanzlíkovská 5:20 7:22 9:17 15:53
VOD-EKO 5:24 7:26 9:21 16:04
Prestup 6 6 17 17
VOD-EKO 5:31 7:31 9:27 16:07
Priem. park 5:35 7:35 9:31 16:11

.

Linka 7 x 7 x 7 x 6 x
Priem.park 5:36 6:33 7:33 15:35
VOD-EKO 5:40 6:37 7:37 15:39
Prestup 5 5 5 5
VOD-EKO 5:43 6:45 7:45 15:45
Hanzlíkovská 5:51 6:53 7:53 15:53