Ako pripojiť truecrypt kontajner pomocou programu tcplay.

tcplay mount (ako root):
zistí nepoužité miesto:
losetup -f
losetup /dev/loop0 /media/Elements/zalohy.tc
tcplay -m zalohy.tc -d /dev/loop0

Passphrase:
All ok!
mount -o nosuid,uid=1000,gid=100 /dev/mapper/zalohy.tc /home/uzivatel/tc

tcplay remove (ako root):
umount /home/uzivatel/tc
dmsetup remove zalohy.tc
losetup -d /dev/loop0

toto však nefunguje (loop: can’t delete device /dev/loop0: Device or resource busy), takže
ls /dev/mapper
zistím, že mám aj:
zalohy.tc.0
takže ešte raz:
dmsetup remove zalohy.tc.0
losetup -d /dev/loop0

Poznámka:
Dokonca je možné tcplay je nahradiť aj s cryptsetup verzie 1.6 alebo vyššou