Po poslednej aktualizácii Ubuntu 12.04 som nemohol naštartovať x, našťastie som to vyriešil

vďaka jednému návodu:

sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install nvidia-current-updates-dev
sudo reboot