Trocha som pátral po nejakom riešení zálohovania na Linuxe. Aby to bolo jednoduché, prehľadné, ľahko obnoviteľné, prírastkovú resp. rozdielovú (tj. s možnosťou zachovania starších záloh) a s grafickým rozhraním.

Nakoniec som to vyriešil, žiaľ bez toho grafického rozhrania. Z testovaných nástrojov som pri každom mal problém obnoviť zálohu aj s staršími zálohami (ArecaluckyBackup), prípadne sa mi vôbec nepodarilo nájsť jednoduché obnovenie zálohy po zapojení do iného počítača (Back in Time) ako simuláciu úplnej straty dát.

Nakoniec som skončil pri jednoduchom riešení pozostávajúcom z rdiff-backup pre zálohovanie a rdiff-backup-fs pre zobrazovanie záloh k danému dátumu.

V oboch prípadoch síce ide o konzolové programy, avšak ich použitie je jednoduché.

Zálohovanie

Pre rdiff-backup používam skript s obsahom:

rdiff-backup --print-statistics --terminal-verbosity 2 \
    --include-globbing-filelist /home/uzivatel/rdifffilelist \
    --exclude / / /media/truecrypt1

a k tomu súbor /home/uzivatel/rdifffilelist s obsahom toho, čo chcem zálohovať:

/home/uzivatel/ostatne/
/home/uzivatel/pracovne/
/home/uzivatel/var/zalohy-stranky/
/home/uzivatel/Desktop/
/home/uzivatel/.mozilla/firefox/9avj0lvl.default/bookmarkbackups/
/home/uzivatel/.osmo/
/home/uzivatel/.thunderbird/npjivpef.default/
/home/uzivatel/soft/specto-0.4.1/ 
/home/uzivatel/.kde/share/apps/krusader/krbookmarks.xml 
/home/uzivatel/.mozilla/firefox/9avj0lvl.default/key3.db 
/home/uzivatel/.mozilla/firefox/9avj0lvl.default/signons.sqlite

Ako je vidieť, okrem adresárov, s ktorými pracujem, priamo zálohujem aj adresár s thunderbirdom, zoznam hesiel so šifrovacím kľúčom k heslám z Firefoxu a ďalšie.  Takto si podľa seba môžete vybrať adresáre aj konkrétne súbory. Pre ďalšie možnosti odporúčam dokumentáciu rdiff-backup alebo článok Backups using rdiff-backup, z ktorého som vychádzal.

Obnova

Prípadné obnovenie poslednej zálohy je možné aj priamo pomocou rdiff-backup, avšak pri obnovení konkrétneho súboru zo staršej zálohy je tých argumentov v príkaze trocha viac, takže na radu prichádza rdiff-backup-fs, ktorý dokáže zálohy zobraziť ako normálny súborový systém s extra adresárom ku každej staršej zálohe. V podstate ide o jednoduché cestovanie v čase zálohami pomocou obľúbeného prehliadača súborov.

Pre zobrazenie záloh z externého disku /Elements/rdiff, ktoré sa zobrazia (obdoba príkazu mount) v adresári /home/uzivatel/archfs:

archfs /home/uzivatel/archfs /media/Elements/rdiff

Pre odpojenie záloh (obdoba príkazu umount):

fusermount -u /home/uzivatel/rcv/

Dodatok

Keďže v počítači používam šifrovanie (zaškrtávatko pri inštalácii Ubuntu), zálohy ukladám do truecrypt kontajnera, to však nikde v návode nie je zrejmé. Takže ak šifrujete, nezabudnite šifrovať aj zálohy.

Dodatok 2

Keďže mi akosi chýba nejaký ten výstup, tak som upravil vo svojom skripte položku –terminal-verbosity 2 na číslicu 5, nech vidím, že sa niečo robí. Význam jednotlivých možností nájdete vo FAQ.

Pre predstavu rýchlosti a ďalších informácií kopírujem štatistiku pre tretiu zálohu:

--------------[ Session statistics ]--------------
StartTime 1364109603.00 (Sun Mar 24 08:20:03 2013)
EndTime 1364109921.84 (Sun Mar 24 08:25:21 2013)
ElapsedTime 318.84 (5 minutes 18.84 seconds)
SourceFiles 11174
SourceFileSize 8189907186 (7.63 GB)
MirrorFiles 11161
MirrorFileSize 8170560851 (7.61 GB)
NewFiles 27
NewFileSize 6872293 (6.55 MB)
DeletedFiles 14
DeletedFileSize 755389 (738 KB)
ChangedFiles 171
ChangedSourceSize 1501420550 (1.40 GB)
ChangedMirrorSize 1488191119 (1.39 GB)
IncrementFiles 212
IncrementFileSize 6111732 (5.83 MB)
TotalDestinationSizeChange 25458067 (24.3 MB)
Errors 0