Ako premapovať ľavé tlačidlo myši na klávesu – Windows aj Linux.

Windows

Pre Windows treba nainštalovať program Autohotkey.

Po spustení sa v notifikačnej oblasti ukáže ikona, klikneme pravým a vyberieme Edit This script. Do textového editora napíšeme a dáme uložiť nasledovný text:

F1::LButton

Následne stačí v notifikačnej oblasti kliknutí na ikonu programu vybrať Reload This script.

Tento skriptík zabezpečí, že klávesa F1 sa bude správať ako ľavé tlačítko myši, pričom funkcia skutočného ľavého tlačítka myši ostane zachovaná. Ďalšie možnosti nájdete v dokumentácii Autohotkey.

Linux

Pre Linux potrebujeme programy xbindkeys a xte.

Vytvoríme si súbor s nastaveniami .xbindkeysrc v domovskom adresári príkazom:

xbindkeys --defaults > $HOME/.xbindkeysrc

Potom v terminály pustíme príkaz xbindkeys -k, stlačíme klávesu resp. kombináciu, čím získame označenie klávesy, pre moju F1 to bolo:

"(Scheme function)"
    m:0x10 + c:67
    Mod2 + F1

Z tohto si zoberiem m:0x12 + c:66 a priradím tomu ľavé kliknutie myšou vložením takéhoto kódu do .xbindkeysrc:

# Bind myš na F1
"xte 'mouseclick 1 &'"
m:0x10 + c:67

Potom len vypnúť a znova spustiť xbindkeys:

killall xbindkeys && xbindkeys
xbindkeys

A teraz môžem veselo klikať klávesou F1. Poznámka: v oboch programoch je možné nabindovať aj zložitejšie príkazy. Vhodné je samozrejme nastaviť automatické spustenie pri štarte operačného systému.