O tom, ako som sa sťažoval na postup doručovateľa Slovenskej pošty a prečo je zbytočné vylievať si zlosť priamo na poštovej prepážke.

To, že mi prišla zásielka z Hong Kongu asi viete. Bohužiaľ než som si balík doma rozbalil, predchádzalo tomu pokus o pochopenie pravidiel Slovenskej pošty a ako sa nakoniec ukázalo, pravidlá som pochopil správne a naša poštárka svoju prácu fláka.

Za dva týždne od poslania sťažnosti mi prišlo oznámenie, že išlo o opodstatnenú sťažnosť, doručovatelia tunajšej pobočky boli opätovne oboznámení s predpismi vlastnej spoločnosti a konkrétny doručovateľ bol postihnutý podľa predpisov spoločnosti.

Zaujímavé zistenie je, že vyjadrenie Oblastného riaditeľstva bolo v kópii zaslané aj na Zákaznícky servis v Banskej Bystrici, takže vedenie Slovenskej pošty má možnosť vedieť, na čo a ako veľa sa ľudia sťažujú.

Nemenej zaujímavé je, že aj keď počuť o Slovenskej pošte veľmi často negatívne veci, v celom Trenčianskom kraji išlo iba o 29 sťažnosť za prvého tri a pol mesiaca. Na to, aká veľká firma Slovenská pošta je a aké množstvo balíkov doručí, to môžme považovať za úspech. Iba ak by to bolo spôsobené Slovenskou povahou byť ticho a nadávať iba v krčme.

Rád by som upozornil na prvý odsek vyjadrenia (viz prílohu k poslednému mailu), skutočne osobne prišli, zazvonili a rozprávali sa so sestrou.

A najdôležitejšie ponaučenie. Nemá zmysel vynadať pracovníkovi pošty, ktorého ako prvého stretnete. Zrejme to

Z nasledovnej korešpondencie som si dovolil vymazať mená všetkých pracovníkov.


from *******@gmail.com
to zakaznickyservis@slposta.sk
date Sun, Apr 17, 2011 at 11:02 AM
subject Sťažnosť – fingované nezastihnutie?

Dobrý deň,

v piatok mi bol do schránky doručený oznam o uložení zásielky s
vyznačeným dôvodom nedoručenia “…………..” viz obrázkovú prílohu,
podľa online sledovania zásielok http://tandt.posta.sk/ zásielka č.
*******HK išlo o “Neúspešný pokus o doručenie. Adresát
nezastihnutý – oznam”.

Pokiaľ správne chápe napísané tu:
http://www.posta.sk/potrebujem/prevziat-zasielku#a2
nakoľko išlo o zásielku – list v hodnote necelých 30 $ a navyše do
hmotnosti necelého kilogramu, tak túto mohol prevziať môj otec, ktorý
je t.č. práceneschopný a v čase nedoručenia 07:53 bol doma (a určite
nemusel podvádzať a chodiť len tak von, keďže má povolené vychádzky
10.00-12.00 resp 14.00-16.00); rovnako ju mohla prevziať sestra, ktorá
má momentálne voľno a v čase pred 10.00 do približne 13.00 bola doma.

Nakoľko však Váš doručovateľ nezvonil, zásielku nemohli prevziať a
musel som si ju prevziať osobne. Pri preberaní zásielky som sa ústne
opýtal prepážkovej pracovníčky, ktorá mi zásielku vydala a podľa jej
vyjadrenia bol postup doručovateľa správny.

Oznam o uložení zásielky - dodací doklad


from zakaznickyservis@slposta.sk
to *******
date Mon, Apr 18, 2011 at 10:06 AM
subject Re: Staznost – fingované nezastihnutie?

Dobry den,

dakujeme Vam, ze vyuzivate sluzby Slovenskej posty, a.s.

Mrzi nas, ze doslo k situacii, ktora Vas podnietila k adresovaniu staznosti.

Vas mail sme smerovali na Oblastne riaditelstvo post Trencin na setrenie, o vysledku Vas budeme informovat.

S pozdravom,
Mgr. M****** L******
referent zákazníckeho servisu

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
úsek obchodu a marketingu
Komenského 16, 975 88 Banská Bystrica
tel.:0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
http://www.posta.sk


from B******* I******* B*******.I*******@slposta.sk
to *******@gmail.com
cc Zakaznicky Servis
date Fri, Apr 29, 2011 at 3:01 PM
subject Odpoveď na sť

Dobrý deň,

pán *******, v prílohe e-mailu zasielame odpoveď na Vašu sťažnosť.

S pozdravom

Bc. I******* B*******
vedúca oddelenia podpory

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Oblastné riaditeľstvo pôšt Trenčín
Oddelenie podpory
Mierové námestie 21, 911 01 Trenčín
tel.: 032/748 42 62
e-mail: b*******.i*******@slposta.sk
http://www.posta.sk

Príloha:

Sťažnosť – odpoveď

Úprimne nás mrzí, že na pošte Txxxxxx došlo k udalosti, ktorá Vám dala podnet sťažovať sa vo veci nedoručenia zásielky. Sťažnosť sme prešetrili v spolupráci s vedúcou pošty Txxxxxx a oddelením dodávania osobnou obhliadkou odovzdacieho miesta.

Odovzdacie miesto s adresou Hxxxxx ČČČ/ČČ, Txxxxxx spĺňa Poštové podmienky – všeobecná časť (vnútroštátny styk) bod 16.10. – domová listová schránka je označená a dostupná, aj zvonček je označený a funkčný.

Poštový doručovateľ sa dopustil chyby a konal v rozpore s príslušným ustanovením Poštových podmienok – všeobecná časť (vnútroštátny styk) bod 16.1. – SP doručí zásielku na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke. Voči zamestnancovi, ktorý chybu spôsobil, bude vykonaný postih v súlade s internými predpismi Slovenskej pošty, a. s. Poštoví doručovatelia na pošte Txxxxxx boli opätovne oboznámení a poučení o správnom doručovaní zásielok.

Na základe zistených skutočností klasifikujeme Vašu sťažnosť ako opodstatnenú. Za vzniknuté nepríjemnosti prijmite v mene Slovenskej pošta, a. s., ospravedlnenie. Ako poskytovateľovi poštových služieb nám na spokojnosti klientov nesmierne záleží. Veríme, že sa podobná situácia zo strany zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. nebude opakovať. Ubezpečujeme Vás, že našou snahou je poskytovať klientom kvalitné poštové služby a od našich zamestnancov vyžadujeme zodpovedné a profesionálne plnenie pracovných povinností.

S pozdravom

Ing. Z******* M*******
riaditeľka Oblastného riaditeľstva pôšt
Slovenská pošta, a.s.