Ako zálohovať wordpress.com blog aj s obrázkami.

Ako prvú vec potrebujeme nainštalovaný wordpress na vlastnej doméne (možno stačí aj localhost, to som neskúšal), pomocou ktorého budeme zálohovať.

Prihlásime do svojho wordpress.com blogu a exportujeme jeho obsah výberom v ľavom panely Tools -> Export, všetky položky by mali byť nastavené na All…, klikneme na Download Export File a súbor si uložíme do počítača.

Zálohovanie - exportovanie obsahu blogu

Tento exportný XML súbor obsahuje všetky textové informácie z blogu. Ak chceme aj obrázky, prihlásime sa do záložného wordpressu na vlastnej doméne (alebo možno nainštalovaný wordpress na localhost) a v ľavom panely vyberieme Tools -> Import a najdôležitejšie, zaškrtneme položkou Download and import file attachments.

Importovanie obsahu blogu s prílohami (obrázkami)

Rozbehne sa import…

Priebeh importovania obsahu blogu

Nakoniec sa ukáže hláška, že import bol dokončený All done. Have fun!

Dokončenie importu blog

Pre kontrolu si pozrieme obsah blogu, či okrem textov obsahuje aj obrázky. Teraz stačí obsah záložného blogu zálohovať obvyklým spôsobom (uložiť obsah ftp a mysql) a náš wordpress.com blog je v bezpečí.

Reklamy