Riešenie problému s pripojením na internet pri použití klonovaní vo Virtual Machine Manager (virt-clone).

Pri klonovaní virtuálneho stroja vo Virtual Machine Manager (alebo v príkazovom riadku nástrojom virt-clone) sa virtuálny stroj nedokázal pripojiť na sieť.

Riešenie je jednoduché, stačí zmazať vo virtuálnom stroji súbor /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules a reštartovať.