Facebook konečne aspoň trocha zabezpečuje svoje služby. V nastaveniach svojho účtu si môžete aktivovať https pripojenie.

Možnosť používania https sa dá aktivovať v nastaveniach účtu (Account Settings), stačí kliknúť na Account Security (Bezpečnosť účtu) a odfajknúť Secure Browsing – (https) Browse Facebook on a secure connection (https) whenever possible (Zabezpečené prehliadanie (HTTPS) – Prezerajte Facebook cez zabezpečené pripojenie (HTTPS) vždy, keď je to možné):

Facebook - nastavenia účtu - bezpečnosť účtu - https