Bohužiaľ alebo konečne prišiel ten čas, kedy som musel skoncovať so Start Kontom vo VÚB, mal som totiž 27 rokov.

Jednou z podmienok vedenia Start Konta je “Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najdlhšie však do 26. roku veku majiteľa konta. Od mesiaca nasledujúceho po dovŕšení 27. roku veku majiteľa konta, si banka vyhradzuje právo jednostranne zmeniť start konto a viesť bežný účet a poskytovať produkty a služby majiteľovi účtu za podmienok VUBasic a v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

Právna odbočka: do 26. rokov veku je do posledného dňa, kedy máte 26 rokov, dovŕšenie 27. roku veku je naopak prvým dňom, kedy máte 27 rokov.

Čiže v mesiaci nasledujúcom po 27. narodeninách sa Start Konto zmení na nejakú základnú formu flexiúčtu (čo je účet, ktorý je nástupcom po už neexistujúcom VUBasic).

Z istých dôvodov musím ostať VÚB Banke ešte nejakú dobu verný, takže som si vybavil flexiúčet vo forme, ktorá by mi čo najviac vyhovovala:

  • internetbanking
  • platobná karta MasterCard
  • 4 výbery z bankomatu

Na účte mám ešte jedno inkaso, ale keďže by išlo o štvrtú službu, aj poplatok by bol vyšší. Takže inkaso spoplatnené vo VÚB 0,15 € si prehodím do mBank spoplatnené vo výške 0 € (slovom nula eur). Podobne skončí aj pravidelná platba za úložisko Amazon S3 uskutočňovaná prostredníctvom platobnej karty.

Žiaľ, VÚB Banka zamestnáva nejakých magorov, takže s transformáciou na normálny flexiúčet sú spojené dve nepríjemnosti, s ktorými treba počítať:

  • bude vám vydaný nový kód a heslo do internetbankingu. Našťastie toto sa dá zmeniť v nastaveniach internetbankingu.
  • bude zrušená platobná karta vydaná k start kontu. To znamená, že do vydania novej platobnej karty, pričom treba počítať s takými dvoma týždňami, budete bez karty. Našťastie, ako každý rozumný človek, mám doma hotovosť na bežné mesačné výdavky a v prípade potreby aj účet v spomínanej mBank.