Klávesová skratka CTRL-Q je zvyčajne nastavená na zatvorenie aplikácie. Sama o sebe môže byť veľmi užitočná, bohužiaľ je až moc blízko klávesovej skratke CTRL-W slúžiacej napríklad Firefoxu na zatváranie tabov.

Pár krát sa mi stalo, že som miesto stlačenie CTRL-W, teda zatvorenia prečítaného tabu vo Firefoxe, stlačil CTRL-Q, teda komplet zatvoril Firefox s ešte nedočítanými tabmi.

Riešenie je pomerne nenáročné, stačí si túto klávesovú skratku premapovať na nejakú inú funkciu. Ja som si v Linuxovom prostredí Xfce z menu vybral Xfce 4 Settings Manager -> Keyboard -> Application Shortcuts. Stačí pridať novú skratku pomocou +Add, vložiť nejaký neškodný príkaz, ja som vybral a (prvý znak abecedy) klik OK, stlačil klávesovú skratku CTRL-Q.

Ak sa mi niekedy v budúcnosti miesto CTRL-W podarí stlačiť CTRL-Q, systém sa pokúsi vykonať príkaz a, ktorý však neexistuje a nič sa nestane.