Určite poznáte možnosti archivovacích programov WinRAR, 7-zip a ďalších, ktoré umožňujú vytvoriť z množstva menších súborov archívy o pevnej danej veľkosti. Niečo podobné umožňuje aj program SpinZip, ale trocha iným spôsobom.

WinRAR alebo 7-zip dokážu vytvárať archívy z viacerých súborov a výsledný archív rozdeliť tak, aby žiadna z častí nepresiahla určenú veľkosť. V prípade WinRAR vyzerá výsledok asi takto: subor.part1.rar subor.part2.rar subor.part3.rar podobne aj v programe 7-zip.

Nevýhodou takéhoto spôsobu je to, že na prečítanie part3 potrebujeme otvoriť aj part 1 a 2 (čo môže byť v prípade zálohovania na CD otravné).

Riešením je program SpinZip, ktorý dokáže vytvoriť na sebe nezávislé zip archívy s danou veľkosťou. Okrem toho dokáž vytvoriť zip archívy z viacerých súborov tak, aby v každom jednom archíve bol presne daný počet súborov.

SpinZip

SpinZip má jednoduche rozhranie s minimom nastavení, ktorý však dokáže urobiť úlohu, ktorú neponúkajú žiadne iné archivovacie programy.

Program nevyžaduje inštaláciu a môžete si ho stiahnuť z domovskej stránky projektu.

Používatelia Linuxu môžu SpinZip spustiť prostredníctvom Wine.

Reklamy