Určite ste si v poslednej dobe všimli stránky, na ktorých sa nachádza Facebookové tlačítko “To sa mi páči”. Pekná sociálna funkcia, ale ako všetko sociálne narúša súkromie.

Tlačítko To sa mi páči je jednoduchý skript, vďaka ktorému môžete priateľov upozorniť na zaujímavý článok. Avšak tento jednoduchý skript znamená, že o Vašej návšteve takejto stránky vie aj Facebook (podobne funguje aj Google Analytics pre sledovanie návštevnosti).

Čiže Facebook vie nielen to, čo napíšete na Facebook, ale aj to, aké stránky navštívite.

Môžete síce globálne zakázať skripty v nastaveniach prehliadača, to však výrazne obmedzí funkčnosť niektorých stránok. Riešením je doplnok NoScript pre Firefox, ktorý umožňuje povoliť skripty pre konkrétne stránky.

V tomto doplnku môžete jednoducho povoliť skripty pre všetky stránky a zároveň zakázať facebookové skripty na tretích stránkach. Alebo ak nepoužívate Facebook, nemusíte v nastaveniach nič meniť, väčšina skriptov je po prvej inštalácií zakázaná (odporúčam pozrieť whitelist, zrejme tam už nejaké povolené budú) a len postupne budete povoľovať to, čo potrebujete

Ak chcete riešiť len Facebook a ostatné skripty povolíte, môžete ho zakázať len na tretích stránkach. Otvorte si nastavenia doplnku NoScript, vyberte kartu Advenced, v nej kartu ABE, vyberte položku USER a kliknite na Edit. Otvorí sa textový editor, vložte doňho nasledovný kód:

# This one allows Facebook scripts and objects to be included only
# from Facebook pages
Site .facebook.com .fbcdn.net
Accept from .facebook.com .fbcdn.net
Deny INCLUSION(SCRIPT, OBJ, SUBDOC)

Zatvorte textový editor a potvrďte zmeny v nastaveniach NoScript.

Tento kód som vyhrabal na ABE FAQ.

Reklamy