Akou používať SSH pre Hostgator pod Ubuntu 9.10

V administrácii kliknite na ponuku SSH/shel access, kliknite na Manage SSH keys. Nie som si istý, či treba vygenerovať nový kľúč, alebo tam už jeden bude. Ja som tam už jeden mal, tak som klikol na public pod svojim menom View/Download a potom Download key.

Stiahnutý .pub súbor skopírujte do ~./ssh

Následne stačí spustiť konzolu stačí spustiť príkaz

ssh -p 2222 meno@ip.ad.re.sa

kde meno je meno užívateľa, ktorého SSH kľúč máte a ip.ad.re.sa je IP adresa, kde sa prihlasujete. Po odenterovaní budete vyzvaný zadať heslo toho užívateľa.

Odhlasíte sa jednoduchým logout.

Vyskúšané podľa nápovedy Hostgator.

Reklamy