Ako otočiť video v Linuxe.

Na prácu s videom musíte mať nainštalovaný program mencoder, potom už len stačí použiť príkazovú riadku:

mencoder -ovc lavc -vf rotate=1 -oac copy input.mpg -o output.mpg

Kde input.mpg je vstupné video, ktoré chcem otočiť a inuput.mpg je názov výstupného-otočeného videa.

Otočenie určuje parameter rotate, ktorý môže mať nasledovné hodnoty:

0 – otočí o 90°  v smere hodinových ručičiek a stočí o 180° (zrkadlovo)
1 – otočí o 90°  v smere hodinových ručičiek
2 – otočí o 90°  proti smeru hodinových ručičiek
3 – otočí o 90°  proti smeru hodinových ručičiek a stočí o 180° (zrkadlovo)