Ako orezať väčšie množstvo obrázkov bez zbytočného klikania.

Ak máte sadu niekoľko desiatok obrázkov, ktoré treba orezať na rovnaké rozmery, preklikať sa niečim takým by bolo na samovraždu.

Stačí však použiť GIMP a nástroj mogrify z programu imagemagick.

Pomocou progamu GIMP a nástroja Výber/Rectangle Selection Tool vyznačte plochu, ktorú chcete orezať:

Dôležité sú riadky označené červenou, Position určuje umiestnenie nášho výbery a riadok Size určuje rozmery nášho výbery.

V tomto prípade sa môj výber záčina (je umiestnený) na 450×227 pixelov, tj. XxY,a rozmery sú 800×600 pixelov, tj. VYSKAxSIRKA. Tieto rozmery stačí dosadiť do tohto príkazu:

for file in *.png; do convert -crop VYSKAxSIRKA+X+Y $file or_$file; done

V mojom prípade by to bolo

for file in *.png; do convert -crop 800x600+450+227 $file orezany_$file; done

Výsledkom budú orezané obrázky, pričom orezanie začína na pozícii 450×227 pixelov a rozmery tohto orezaného obrázku budú 800×600 pixelov. Zároveň každý takýto obrázok bude mať doplnený názov od slovo orezany (aby som vedel rozoznať, ktoré obrázky sú normálne a ktoré orezané), toto určujte parameter

or_$file

pričom za or si môžete dosadiť čokoľvek, napríklad

upraveny_$file

čiže pôvodný názov bude doplnený o slovo upravený.

Aj keď pri tomto príkaze ostanú pôvodné obrázky zachované, tj. nebudú prepísané orezanými, odporúčam pred spustením príkazu si tieto pôvodné obrázky zálohovať.