Len malý hint na spracovanie celého adresára

find . -iname "*.jpg" | xargs -l -i convert -quality 75 {} /home/uzivatel/konvertovane{}

V danom adresári ovtorte konzolu (prípadn sa tam presuňte), príkaz nájde všetky jpg, upravý ich kvalitu na 75% (čo je bežná hodnota a dá sa na to pozerať) a uloží ich do adresára konvertované.

Ďalšie možnosti programu imagemagick nájdete kde kade po internete, napríklad na blogu Viliama Búra.


Doplnené 1.1.2010.

Potreboval som vložiť vodoznak (watermark) do niekoľkých obrázkov v jednom priečinku. Postačí vytvoriť si samostatný súbor, v ktorom bude vodoznak (v príklade je označený ako watermark.png). Imagemagick urobí kópie z pôvodných obrázkov, ktorým doplní meno *-watermarked a vloži do nich vodoznak (celý kód je v jednom riadku).

for PNG in *.png; do   echo Adding watermark to $PNG;   composite -gravity SouthEast watermark.png $PNG ${PNG//.png}-watermarked.png; done

Postup vygooglený z webu Joakima Edfelta.


Doplnené 11.1.2010

Príkaz mogrify programu imagemagick upraví veľkosť obrázkov tak, aby nepresiahly stanovený rozmer, pričom však zachová pomer strán a nedeformuje výsledok:

mogrify -resize 600x600 *

Čiže väčší rozmer bude 600 pixelov, avšak menší rozmer nebude tiež 600 ale pomerne dopočítaný.

Reklamy