Pokiaľ máte aktuálne problém s prihlásením do administrácie NanoCMS, čítajte.

Je potrebná ručná editácia súboru data\nanoadmin.php, dôležitý je text približne na riadku 49:

registerTweak('admin-head-content','show_nano_updates');

Na začiatok tohto riadku vložte dve lomítka, čiže riadok bude vyzerať takto:

//registerTweak('admin-head-content','show_nano_updates');

Problém súvisí s aktualizačným skriptom, ktorý sa spúšťa pri prihlásení.