Ako zobraziť v NanoCMS title tag podľa názvu stránky.

Postačí zmeniť obsah title tagu v /index.php:

<title><?php show_title(); ?></title>