Nastavenie Slovenskej QWERTY klávesnice v Debian Lenny (Xfce) plus špeciálne znaky cez pravý ALT

Mal som problém nastaviť Slovenskú QWERTY klávesnicu a vkladanie špeciálnych (anglických znakov) v Debian Lenny v kombinácii s pravým ALTom, tu je môj /etc/X11/xorg.conf v časti nastavení pre klávesnicu:

Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option "XkbRules"    "xorg"
    Option "XkbModel"    "pc105"
    Option "XkbLayout"    "us,sk"
    Option "XkbVariant"    ",qwerty"
EndSection