Riešenie problému s prenosom súborov Pidgin – ICQ

Offering to send image.JPG to buddy
buddy canceled the transfer of image.JPG

Otvoriť hlavné okno, Accounts – ICQ – Edit Account – záložka Advenced – zašrtnúť Always use AIM/ICQ proxy server fo file transfersSave

Pidgin ICQ/AIM transfer problem:

Open Pidgin Buddy List – Accounts – ICQ – Edit Account – Advenced – check Always use AIM/ICQ proxy… Save

THE END

Reklamy