Zopár užitočných príkazov na prácu s linuxovým 7zip v príkazovom riadku.

Extrahovanie 7zip archívu

7z e archiv.7z

Ak je archív, ktorý chceme rozbaliť heslovaný, heslo si vypýta “Enter password, will not be echoed”, zadajte heslo (pozor nezobrazuje ho)

Vytvorenie šifrovaného 7zip archívu

7z a vysledok.7z vstup.zip -pHESLO

a – add to archive
vysledok.7z – výsledný 7z archív
vstup.7z – vstupný súbor
-p – parameter pre heslo v tvare -pHESLO

Tu je dôležité podotknúť, ak vyrábate šifrovaný archív s heslom, nezabudnite, že celý príkaz aj s tým heslom môže byť uložený v pamäti posledných príkazov v termináli.

Update 25.4.2010:

pre vytvorenie archívu z priečinka postačí vložiť názov priečinka (alebo viacero priečinkov oddelených medzerou) avšak bez lomítka.

Zdroj:

http://dotnetperls.com/Content/7-Zip-Examples.aspx

Reklamy