Ako vypnúť informáciu o tom, že komentáre sú vo WordPress-e vypnuté? Napríklad Comments are closed alebo Comments are off for this post.

Ak chcete vypnúť zobrazovanie ľubovoľného textu, kt. informuje o tom, že sú vypnuté komentáre uzavrite príslušnú časť kódu podmienku comments_open(). V príklade som zvýraznil tučným písmom, to čo treba skopírovať.

<?php if ( comments_open() ) : ?>
<?php comments_popup_link( 'Žiadne komentáre', '1 komentár', '% komentárov'); ?>
<?php endif; ?>

Príslušný kus kódu hľadajte v priečinku použitej témy v súboroch s názvom index.php, single.php, page.php alebo inde, závisí od použitej témy.

Pre viac informácií o nastavení komentárov vo WordPress-e v angličtine RTFM.

Reklamy