Väčšina z nás si kupuje kalendár kvôli zapisovaniu poznámok, ale všade sa nájde nejaká nevýhoda. Klasický stolný kalendár zobrazí iba obdobie jedného týždňa a strácam prehľad o udalostiach trvajúcich niekoľko týždňov, lepšie je na tom pracovný kalendár, ale ten je príliš stiesnený a napísať viac ako tri slová k jednému dňu, škoda slov. Tento problém rieši kompaktný kalendár od Davida Seaha.

Keď si kalendár vytlačím na A4 v jednom stĺpci mám zoradené mesiace a mne ostáva dostatok miesta (skoro 2/3 A4) na moje poznámky. Ak chcem obsiahnuť dlhšie obdobie, bez problémov zvýrazním viacero dní a vedľa napíšem čo treba. Takýto kalendár sa dosť podobá Ganttovmu diagramu (anglicky).

Dni v mesiaci zobrazuje za radom a k tomu všetky potrebné informácie, deň, dátum, dni pracovného pokoja, poradové číslo týždňa.

Na stihnutie Kompaktný kalendár 2009:

Kompaktný kalendár 2008

Na stránkach Michala Poppeho

Kompaktný kalendár 2008 Česky

Na Kurýrových stránkach

Pre ľudstvo vymyslel:

David Seah

Kompaktný kalendár 2009 vychádza z kalendára Michala Poppeho (hore) v ktorom som mierne doplnil a upravil preklad z češtiny.

Kompaktný kalendár 2010

Už existuje verzia na rok 2010 a tiež na rok 2011.