Momentálne pracujem na novom webe postavenom na WordPresse. Tu je zopár pluginov, popis ich funkcií a základných nastavení.

Akismet – antispamová ochrana pre komentáre, nachádza sa štandardne v každej inštalácii WordPress-u. Na aktiváciu je treba získať API-key registráciou na WordPress.org. Nájdeme ho v Nastavenia – Profil

All in One SEO Pack – SEO na maximum, už som o ňom písal.

Category Order – zoradenie kategórii podľa užívateľa. WordPress ich zoraďuje podľa abecedy. Nastavenia sú v Management – Category Order

Google XML Sitemapsautomatická tvorba a zasielanie sitemap. Aj keď má v názve google, tento formát podporujú tiež Yahoo, Msn, Ask a určite aj ďalšie, Settings – XML Sitemap

NextGEN Gallery – správa obrázkov, momentálne to vidieť hádam na každom webe s WordPress-om. Manage – Media Library.

WP Paged Comments – nemáte radi 150 komentárov na jednej stránke? Na to slúži stránkovanie komentárov. Treba zapnúť v Settings – WP Paged Commens prvá voľba NONE zmeniť na ALL. Riadok Exclude Posts Paged Comments umožňuje vložiť ID príspevku pod ktorými bude stránkovanie vypnuté. V časti Edit Comments Orderby možnosť zoradenia komentárov od najnovších/najstarších.

Search Everything – zlepšuje hľadanie vo WordPress-e. Settings – Search Everything

Subscribe to Comments – zasielanie upozornenia e-mailom na nové komentáre. Settings – Subscribe to Comments. Ak vám vadí možnosť zobrazenia nastavení pri komentároch, do riadku Subscribed a do riadku Entry Author vložte obyčajnú prázdnu medzeru, bez nej totiž môže zobraziť chybu.

WP-Print – zobrazí stránku v tlačiteľnej podobe. Settings – WP-Print

WP-Sticky – prilepí zvolenú stránku ako prvú v obsahu kategórií.

Ďalšie pluginy pre WordPress, doplnené 20.7.2008:

WordPress Related Posts – zobrazí relevantné príspevky podľa tagov

WP-DB-Backup – záloha databázy v administrácii wordpressu, netreba liezť do phpMyAdmin. Nastavenie Manage – Backup