Nastavenia pluginu All in one SEO pack pre WordPress, nastavenia jedných z najdôležitejších on-page SEO faktorov.

Stiahneme si aktuálnu verziu All in one SEO pack, alebo staršiu verziu All in one SEO pack.

V počítači rozbalíme a celý priečinok skopírujeme pomocou FTP do priečinku /wp-content/plugins.

V administrácii WordPress-u v časti Plugins, adresa /wp-admin/plugins.php klikneme na Activate vedľa názvu All in one SEO pack.

V Settings sa zobrazil nový panel All in one SEO pack /wp-admin/options-general.php?page=all-in-one-seo-pack/all_in_one_seo_pack.php , kde sú dostupné všetky nastavenia pluginu All in one SEO pack.

Popis nastavení All in one SEO pack

Globálne nastavenia

Home Title – zmení tag title úvodnej stránky (len tejto jedinej)

Home Description – popis meta description úvodnej stránky

Home Keywords – kľúčové slová meta keywords úvodnej stránky

Post Title format – tag title pre príspevok (post)

Page Title format – tag title pre statickú stránku (page)

Category Title Format – tag title pre obsah kategórie

Archive Title Format – tag title pre obsah archívu

Tag Title Format – tag title zoznamu príspevkov s daným tag-om

Search Title Format – tag title výsledku hľadania

404 Title Format – tag title chybovej stránky 404

Paged Format – ??? (netuším)

Use Categories for META keywords – zaškrtnutím sa do tagu meta keywords pridá okrem tagov aj názov kategórie (používam)

Use noindex for Categories – použije príkaz, ktorým vyhľadávačom zakáže indexovať obsah kategórie, je vhodné na zabránenie duplicitám, pretože rovnaký text ako v príspevku sa zobrazí aj v tomto zozname (nepoužívam)

Use noindex for Archives – to isté ako predošlé, platí však pre Archív (odporúčam)

Use noindex for Tag Archives – tak isto ako predošle, platí pre zoznam príspevkov s daným tagom (odporúčam zapnúť)

Autogenerate Descriptions – automaticky vytvorí popis do ktorého vloží názov príspevku a nadpisy h1 atď. Uľahčí prácu, ale v tomto prípade automatické generovanie môže (niekedy) vyzerať zvláštne.

Nastavenia príspevkov

Po nainštalovaní pluginu All in one SEO pack sa ukáže pod textom nového príspevku/stránky nová položka All in One SEO Pack, kde môžete nastaviť. Tieto údaje platia pre konkrétny príspevok/stránku, pokiaľ máte nastavené niečo v globálnych nastaveniach tak použitie týchto údajov zmení alebo doplní globálne nastavenia. To, či doplní alebo zmení v konkrétnom príspevku/stránke globálne nastavené údaje je napísané v zátvorke.

Title – tag title konkrétneho príspevku/stránky (zmení)

Description – meta description konkrétneho príspevku/stránky (zmení)

Keywords – meta keywords konkrétneho príspevku/stránky (doplní)

Disable on this page/post – možnosť vypnúť All in one SEO pack pre konkrétny príspevok. Použijú sa štandardné nastavenia WordPress-u

Záver

All in one SEO pack pomôže lepšie nastaviť druhé najdôležitejšie on-page SEO faktory (samozrejme obsah je dôležitejší). Nastavenia titulkov, popisov, kľúčových slov a naviac zakáže indexáciu archív, kategórie a tagy kvôli duplicite

Ako ste si všimli, použil som All in one SEO pack v angličtine, žiaľ slovenský preklad neexistuje. Našťastie však existuje (neoficiálny) preklad do češtiny.

Ak máte nejaký problém, možno sa už riešil.

A to najdôležitejšie: prečo to všetko robiť!

Upozornenie: váha keywords a description v ohodnotení stránky googlom alebo inými prehliadačmi môže byť zanedbateľná