Skratky označujúce kombináciu znakov v doméne.

L – písmeno (letter)

C – písmeno okrem A,E,I,O,U

V – samohlásky A,E,I,O,U (prípadne Y)

T – písmena L,C,T,H,N,S

W – písmena J,Q,X,Z,B,Y (údajne znižujú hodnotu)

N – čísla (number)

Originálny a kvalitnejší článok