Ako pokročilý používateľ som na tvorbu screenshot-ov využíval kombináciu PrtSc a CTRL-V do Windows Skicáru (TM). Pohodlné riešenie pre lenivých ľudí. Našťastie jestvujú pohodlné riešenia pre profesionálov.

Riešením je bezplatný open-source grafický program Gimp.

Po spustení sa zobrazí panel s grafickými nástrojmi. Zvolte ponuku Acquire -> Screenshot.

V ponuke screenshot je na výber viacero možností:

  • Take a screenshot of single window (Include window decoration)
  • Vytvor screenshot jedného okna (vrátane orámovania)
  • Take a screenshot of entire screen
  • Vytvor screenshot celej obrazovky
  • Select a region to grab
  • Zvoľ oblasť screenshot-u

Názov jednotlivých možností presne popisujú, čo ktorá robí. Po zvolení stačí kliknúť na tlačítko s fotoaparátom Snap a v prvej a tretej možnosti sa ukáže krížik ktorým zvolíme okno aplikácie alebo zvolíme oblasť z ktorej sa screenshot vytvorí.

Samozrejme celá možnosť by nebola dokonalá, ak by sa nedalo nastaviť oneskorenie a pripraviť si plochu pre zobrazenie. Na túto možnosť slúži voľba Delay (Oneskorenie), ktorou sa nastaví oneskorenie screenshot-u.